אין מוצרים בעגלה

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש/אורח

דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו ליהנות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

להרשמה

תקנון שימוש באתר "גרפיכל"

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר "קופסת אוכל"

 1. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר הבית של ״קופסת אוכל" שכתובתו www.culinarybox.co.il  (להלן: ״האתר״ ו/או ״קופסת אוכל״) מקבוצת לילי מטבח שף בע"מ, ח.פ. 516135605 (להלן: "לילי מטבח שף" או ״החברה״).

  2. מטרת מסמך זה הינה להבהיר ולהסביר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לקופסת אוכל על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי קופסת אוכל במסגרת השימוש באתר.

  3. מדיניות הפרטיות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של מדיניות הפרטיות, לרבות במסגרת תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

  4. אנא קראו מסמך זה(להלן – "מדיניות הפרטיות" ו/או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לקופסת אוכל באמצעות האתר..

  5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

  6. קופסת אוכל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

  7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

  8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

  9. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "קופסת אוכל" או "האתר" הכוונה היא ל-לילי מטבח שף בע"מ וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

חיוב במועד האספקה

 1. קופסת אוכל מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע"פ זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.

1.10

עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים.

 

איסוף מידע

11. קופסת אוכל עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

11.1 "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן קופסת אוכל תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

11.2  "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיס או הפסקת קבלתם עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

12. קופסת אוכל רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי קופסת אוכל עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי קופסת אוכל רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

13. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר).

ביטול/ שינוי הזמנה

 1. ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון ו/או המייל אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של חברת קופסת אוכל
 2. 15. קופסת אוכל שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים שיסופקו בהתאם למלאים הזמינים, וזאת בכפוף להחלפת מוצרים בשווי ערך או בעלי ערך גבוה יותר מאלו המוצגים
 3. האחריות הבלעדית לכל המוצרים, לרבות טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לניוזלטר לקוחות קופסת אוכל ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר לקופסת אוכל להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי קופסת אוכל (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי קופסת אוכל תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לקופסת אוכל, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

  16. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לקופסת אוכל באמצעות box@exp.co.il וקופסת אוכל תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל קופסת אוכל בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין קופסת אוכל בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

17. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי קופסת אוכל, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים ללילי מטבח שף בע"מ או מי מטעמה שירותים.

18. על אף האמור בסעיף 17 לעיל, קופסת אוכל רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים: • אם קופסת אוכל סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים. • אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי. • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה). • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין קופסת אוכל ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם לילי מטבח שף בע"מ מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת קופסת אוכל. • אם לילי מטבח שף בע"מ תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב – במקרה זה רשאית לילי מטבח שף בע"מ להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

שרת

19. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה קופסת אוכל תאסוף, תעבד ותשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור במסמך זה.

עיון במידע

20. כל משתמש זכאי לפנות לקופסת אוכל לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של קופסת אוכל. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר בקופסת אוכל ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

21. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, קופסת אוכל אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

אתרים של צדדים שלישיים

22. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת קופסת אוכל או באחריותה ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים מדיניות פרטיות זו  ועליו לברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

הדין החל וסמכות שיפוט

23. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

24. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

צור קשר

25. ניתן לפנות לקופסת אוכל בכל הקשור במדיניות  הפרטיות ותנאי השימוש, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך בחברה בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של קופסת אוכל בשעות הפעילות וקופסת אוכל תשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

טל: 03-6888816 מייל: box@exp.co.il