רוזה

בלנד של סנג׳ובזה, סירה וגראנש
יקב הרי גליל

205.0