אביב לבן

בלנד של ויונייה ושרדונה
יקב הרי גליל

210.0